Godt samarbeid gir trivsel & energi!

 

KOMMUNIKASJONSTRENING OG           RELASJONSBYGGING 

 

Vågestykket AS ble etablert i 1997.                Vår kundekrets er næringslivet, offentlige etater, organisasjoner, menigheter og privatpersoner.                                        Vår kompetanse er kommunikasjonstrening og relasjonsbygging.

Godt samspill gir trivsel og energi, både hjemme og på jobb.

Godt samspill minsker sykefravær og styrker arbeidsinnsats. Dette gir selvsagt også en  økonomisk gevinst.

Alle produktene Vågestykket har utviklet, inneholder

dialogkort-metoden.

 

 

                                                                    

  

Anne Helene J. Våge Daglig leder

 

Kontakt oss!

Vi gjør "skreddersøm." Vi opererer med forskjellige priser på produktene avhengig av hvor mange - hvem du er - hva du representerer.

Den som intet våger...

Vågestykket`s konsepter styrker EVNEN til godt samspill på alle livets areaner!