Om Vågestykket AS

Historie

Den som intet våger.......
Anne Helene Våge 16.06.2010

 

 Vågestykket AS ble etablert i 1997.

Vågestykket AS ble etablert i 1997. Vår kundekrets er næringsliv, organisasjoner og privatpersoner. Vår hovedkompetanse er kommunikasjonstrenng og relasjonsbygging. Godt samspill gir trivsel og energi både hjemme og på jobb. Godt samspill minsker sykefravær og styrker arbeidsinnsats som selvsagt også gir økonomisk gevinst.

Den unike prosessen Vågestykket har utviklet, anvendes allerede på flere arenaer. "Teamarbeid Gull Verd" brukes på ulike arbeidsplasser, i bedrifter, skoler og menigheter."To på samme kurs" henvender seg både til privatpersoner, organisasjoner, menigheter og næringsliv. "Vågespillet" er et morsomt og virksomt kommunikasjonsspill som kan brukes  i forlengelsen av kurs, men også av hvem som helt som er opptatt av å bygge gode relasjoner i familie og med venner.