Medarbeidere

Anne Helene Våge 16.06.2010

 

 

 

Medarbeidere

Vågestykket AS består av daglig leder Anne Helene J. Våge, et aktivt styre pluss forskjellige konsulenter som arbeider ut fra provisjon.   

Daglig leder

Anne Helene Våge er utdannet Sosionom ved Diakonhjemmets Høgskole i Oslo i 1974, 2.avd. diakoniutdannelse ved Diakonhjemmets Teol./Adm. Høgskole i 1975. Instruktørkurs "Kommunikasjonstrening for par - Bedre Samliv" v/Fam.råd.ktr. i Stavanger i 1983. Videreutdanning i "Gruppemetode i sosial- og helsesektoren." Hun er gift med Bjarte Våge. De har 2 barn og 3 barnebarn.  

Arbeidserfaring

Daglig leder arbeidet som diakon/kirkens sosialarbeider i 12 år i Norge og 5 år i Spania. Hun var friviilig medarbeider i 5 år ved Sjømannskirken i Philadelphia USA.  Vikar/familieterapeut ved Fam.råd.ktr. i Stavanger i 1984. Prosjektleder for "Prosjekt Ekteskapsvern" ved Stavanger Bispedømmektr. fra 1994-1999.  prosjektet utviklet kommunikasjonsskurset To på samme kurs via forskning med dr. phil. Reidar Mykletun v/den gang Høyskolen i Stavanger som veileder. Prosjektmedarbeider/sosionom ved PårørendeSenteret for mennesker med rus og psykiske lidelser 1999-2001. Etablerte Vågestykket AS i 1997. Hun har vært:  Daglig lederfor Vågestykket i 17 år. Produktutvikler, holdt kurs, seminarer og temakvelder i næringslivet, offentlig forvaltning, skoler og barnehager, menigheter og org. både i Norge og Spania.

Hun har i alle år hatt samtaler med enkelt personer og par og vært brukt som veileder av bl.a. Kristiansand og Arendal Kirkelige Fellesråd.

Hun er gift med Bjarte Våge; de har 2 barn og foreløpig 3 barnebarn. 

 

 

 

Styreleder

Ole K. Gulbrandsen er styreleder i Vågestykket AS

Hans faglige bakgrunn er sivilingeniør i databehandling (NTH, 1975). I mesteparten av sitt yrkesliv har han vært daglig leder for ulike virksomheter som han har gründet. Den største satsningen var en elæringsbedrift, som etter hvert fikk hundre medarbeidere, fordelt på en rekke selskapet og avdelinger. De siste årene har han opptrådt som konsulent og rådgiver for mennesker og virksomheter som ønsker å nyttiggjøre seg hans brede erfaring og kompetanse.

Ole K er gift med Inger Margrete Gulbrandsen; de har fem barn sammen og (foreløpig) 4 barnebarn…

 

 

Styremedlem

Bjarte Våge er utdannet teolog ved Menighetsfakultet i Oslo.  Han har flere perioder studert i USA temaer som relasjonsbygging, krise og sorgarbeid. Han har arbeidserfaring som prost i Jæren prosti i Sandnes, som prest i den norske kirke og som sjømannsprest i Spania og USA. Han har vært ansatt ved Bispekontoret i Stavanger som prosjektleder for menighetsplanting.   I vel 25 år har han, sammen med sin kone ledet kurs, seminarer og hatt konsultasjoner med par og enkeltpersoner. Han har vært en viktig og nytig medarbeider i Vågestykket`s produktutvikling. Han er for tiden vikarprest i Austre Moland i Arendal.

Han er gift med Anne Helene Våge; de har 2 barn og 3 barnebarn.