Den som intet våger.....

Velkommen til Vågestykket AS

Vågestykket AS har utviklet en unik prosess som gjør det mulig å få til de vanskelige samtalene om viktige temaer på en ufarlig og virksom måte.
Anne Helene Våge 07.04.2021

"To på samme kurs"

 

"Teamarbeid gull verd"

 

Vågespillet

Kommunikasjonsspill for hele familien

 

 

"Underveis"

En møteplass for kultur - tro - tvil

 

Velkommen til Vågestykket AS 

Vågestykket AS ble etablert i 1997. Vår kundekrets er næringsliv, organisasjoner og privatpersoner. Vår hovedkompetanse er kommunikasjonstrenng og relasjonsbygging. Godt samspill gir trivsel og energi både hjemme og på jobb. Godt samspill minsker sykefravær og styrker arbeidsinnsats som selvsagt også gir økonomisk gevinst.

Den unike prosessen Vågestykket har utviklet, anvendes allerede på flere arenaer. "Teamarbeid Gull Verd" brukes på ulike arbeidsplasser, i bedrifter, skoler og menigheter."To på samme kurs" henvender seg både til privatpersoner, organisasjoner, menigheter og næringsliv. "Vågespillet" er et morsomt og virksomt kommunikasjonsspill som kan brukes  i forlengelsen av kurs, men også av hvem som helt som er opptatt av å bygge gode relasjoner i familie og med venner.  

 

Den unike dialogkortprosessen

Vågestykket AS har utviklet en unik prosess som gjør det mulig å få til de vanskelige samtalene om viktige temaer på en ufarlig og virksom måte.

 

Prosessen kommer til nytte både i arbeidsliv, parforhold og familieliv. Produktene våre er pedagogiske redskap som skaper trivsel og energi.

 

De setter fokus på evnen til å kommunisere og å samarbeide, til å være uenig og å løse konflikter. Hemmeligheten ligger i spennende dialogkort.