Den som intet våger....

Dialogkort - et spennende og virksomt verktøy

Dialogkort-metoden er kjernen i alle produktene Vågestykket AS har utviklet.
Anne Helene Våge 07.04.2021

DIALOGKORT-METODEN

Dialogkortene hjelper oss til å snakke om viktige og vanskelige temaer på en ufarlig måte.

Dialogkort inneholder påstander om et på forhånd valgt tema.

De kan brukes både i familien og på arbeidsplassen.

Alle produktene Vågestykket har utviklet, inneholder dialogkort-metoden.

 

DIALOGKORT-PROSESSEN

Ett kort om gangen vandrer rundt i gruppa. Alle hører på alle. På denne måten unngår vi den vanlige samtaleformen, nemlig diskusjonen. Når vi diskuterer, gjelder det å finne de beste argumentene for å overbevise de andre. Den som er kjappest og frekkest, slipper til.

Ved bruk av dialogkort blir du med i en prosess hvor alle må lytte til alle. Dette er svært positivt, fordi personer som til vanlig er tause, får et nytt verktøy. Alle blir trukket med. På denne måten oppdager deltakerne sin egen og andres tause kunnskap. Hver enkelt lærer seg selv og andre bedre å kjenne.

Prosessen er meget godt egnet til både å forebygge og løse konflikter. Den gir ny og nyttig innsikt i kommunikasjon og samspill. Dialogkort-prosessen er viktig i seg selv. Men enda viktigere er resultatet av prosessen. Det som kommer ut av en dialogkort-prosess vil forbedre organisasjonens praksis på ulike områder.

 Les mer