Slekt skal følge slekters gang

To på samme kurs - for 60+

Det er en tykk rød tråd gjennom hele livet, kalt kommunikasjon
Anne Helene Våge 15.04.2021

Tema 1: Å snakke sammen er mer enn å snakke

Tema 2: Slekt skal følge slekters gang

Tema 3: Intimitet og nærhet

Tema 4: Respekten for deg selv og din kjære