Hva får du?

Dialogkort - et spennende og virksomt verktøy

Du blir med i en prosess som gir ny og nyttig innsikt i kommunikasjon og samspill
Anne Helene Våge 07.04.2021

    alt         

         

            

HVA FÅR DU? 

Du blir med i en prosess som gir ny og nyttig innsikt i kommunikasjon og samspill.                            

Alle arenaer som bruker dialogkortverktøyet  opplever ikke bare at prosessen forebygger konflikter, men at den også løser opp i konflikter.

Ikke bare er selve dialogkortprosessen viktig, men også resultatet av den.                                              

Det som kommer ut av en dialogprosess, kan systematiseres og brukes i organisasjonsutvikling, til å forbedre organisasjonens praksis på ulike områder. 

Sist, men ikke minst får du mulighet til å fortsette prosessen etter at du er tilbake til hverdagen.