Kommunikasjon - en rød tråd gjennom hele livet

Temakvelder - Seminarer

Anne Helene Våge 07.04.2021

 

KOMMUNIKASJON OG SAMSPILL I FAMILIEN

Temaer

 • Å snakke sammen er mer enn  å snakke
 • Å lytte er mer enn ikke å snakke
 • Mitt hjem  - Ditt hjem  - Vårt hjem
 • Seksuallivet - mer enn  bare sex
 • Respekten  i samlivet - for deg selv og din partner
 • Snakker vi til eller med våre  ungdommer?

Er du/dere interesserte i å arrangere seminar/temakveld ta kontakt:

E-mail: annehelene@vaagestykket.no, www.vaagestykket.no

Mob.tlf. 0047 92241454


 

KOMMUNIKASJON OG SAMSPILL OSS MENNESKER I MELLOM

Temaer

 • Å snakke sammen er mer enn  å snakke
 • Å lytte er mer enn ikke å snakke
 • Respekt for hverandre - hver dag?!
 • Kommunikasjon og samspill. Vi påvirker og vi påvirkes.
 • Godt samspill gir trivsel og energi.

 

Er du/dere interesserte i å arrangere seminar/temakveld ta kontakt:

E-mail: annehelene@vaagestykket.no, www.vaagestykket.no

Mob.tlf. 0047 92241454

 

SORG OG SORGARBEID

Når en av våre nærmeste dør

Hva er sorg?

Sorg er ingen sykdom, men normale følelsesmessige reaksjoner på noe som er vondt. Krefter som kan være så sterke at de virker truende på sjel og legeme.

Sorgarbeid

Sorg utfordrer oss på mange måter til arbeid. Den sørgende må gjennom noe som han/hun faktisk kan være aktiv i forhold til. Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan sørge. I sorgen som i livet ellers er vi forskjellige.

 Vi er forskjellige, men...

Sykehusprest Hilde Marie Aarflot i Tidsskrift for Sjelesorg. Hun vil bort fra de store teoriene. Hun holder frem det helt personlige i sorgen. Hvert menneske har sin egen måte å sørge på. Men SAMTIDIG er der noen oppgaver den sørgende har. Erfaringer fra livet beskriver det. Det ser ut til å være en del felles oppgaver når det gjelder å oppleve sorg.

Er du/dere interesserte i å arrangere seminar/temakveld  om sorg og sorgarbeid, så ta kontakt:

E-mail: annehelene@vaagestykket.no, www.vaagestykket.no

Mob.tlf. 0047 92241454

 

 

NÅR VI SLITES MELLOM KARRIERE OG FAMILIE

Det handler bl.a. om tidsklemma - gjøre en god jobb - barna - samlivet - venner - valg 

Hva er viktigst om 10 år? Familien eller jobben? Det vi gir OPPMERKSOMHET, gir oss svaret. Det er vanskelig å gjøre en god jobb hvis en ikke har støtte hjemme. "Han/hun er mer "gift" med jobben enn med meg," er ingen ønskesituasjon. Det er viktig at parforholdet pleies og at ikke all fritid og overskudd går til barna! Det er viktig at vi er pliktoppfyllende og arbeidssomme.  

Vi ønsker å leve et familieliv som gir energi. Vi ønsker å yte vårt beste på jobb. Det handler i stor grad om overskudd og evne til Å VÆRE TIL STEDE der vi er.

Er du/dere interesserte i å arrangere seminar/temakveld, ta kontakt:

E-mail: annehelene@vaagestykket.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDERVEIS

Det handler om

 • Jeg tror ikke at jeg tror nok!
 • God nok tro?
 • God nok til å tro?
 • Hva vil det si å tro?

Innledningen

er en dialog mellom sosionom/diakon Anne Helene Våge og sokneprest Bjarte Våge:

Jeg tror ikke at jeg tror nok! God nok tro? God nok til å tro? Hva vil det si å tro?

Samtaleopplegget UNDERVEIS

et opplegg som består av 80 kort med påstander om tvil og tro, dåp og nattverd,  felleskap, kultur og tradisjoner. Påstandene danner utgangspunkt for samtaler og mulghet for deling av egne erfaringer.

Refleksoner fra gruppesamtalen i plenum

Tid for å dele refleksjoner og tanker fra gruppesamtalene i plenum

Målgruppe

En god nyhet for samtalegrupper, husfellesskap og bibelgrupper, konfirmantforeldregrupper og konfirmantgrupper, unge og eldre!

Ulike grupper vil ha stort utbytte!

Er du/dere interesserte i å arrangere seminar/temakveld ta kontakt:

E-mail: annehelene@vaagestykket.no, www.vaagestykket.no

Mob.tlf. 0047 92241454