Teamarbeid gull verd

Hva får du?

Anne Helene Våge 07.04.2021

   

 

HVA FÅR DU?

 

ET VIRKSOMT VERKTØY  

                                                                                             

Du blir med i en prosess som gir ny og nyttig innsikt i kommunikasjon og samspill. Bedrifter som jobber med dialogkort opplever at prosessen forebygger konflikter, og at den også løser opp i konflikter.

Ikke bare er selve dialogkort-prosessen viktig, men også resultatet av den.

Det som kommer ut av en dialogkort-prosess, vil forbedre organisasjonens praksis på ulike områder. 

Sist, men ikke minst, får du mulighet til å fortsette prosessen etter at teamet ditt er tilbake på jobb ved hjelp av dialogkort-konseptet "Teamarbeid gull verd".

 

FOREDRAG

Fokus 1: Kommunikasjon og samspill  

Det handler om kunnskap - innsikt - bevisstgjøring - evne - erfaring.

Å lytte er mye mer enn ikke å snakke.

Fokus 2: Respekt 

Respekt for deg selv og de andre. Respekt i holdning og handling.

Fokus 3: Kommunikasjonsstiler

Fire måter å snakke med/til hverandre på. Det handler om fleksibilitet og antenner.

 

DIALOGKORTENES TEMATIKK

 

    Forventninger til lederrollen - Respekten for hverandre -
   Resultatkrav - Ansvarsfølelse - Arbeidsmiljø - Åpenhet og tillit -
   Ros og tilbakemeldinger - Kreativitet - Klare mål - Håndtere uenighet -
   Takle personlige forskjeller - Følelser og samarbeid - Samtaleklima -
   Trygghet og engasjement - Dominerende kollegaer - Tause kollegaer -
   Hvordan avgjørelser tas

 

ARBEISDMETODENE                                                                                                                                                                        

Innledning og rollespill v/ledere evt. deltakere

Gruppesamtaler ved hjelp av dialokort

Dialogkafe:
   Hva skal vi gjøre mer av (begynne å gjøre)?

   Hva skal vi gjøre mindre av (slutte å gjøre)?

 

MÅLGRUPPER                                                                                                                                                               

Dialogkortene kan brukes på alle nivåer i en organisasjon eller bedrift:

   ... på ledermøter, seksjonsmøter, stabsmøter, strategimøter og andre arbeidsmøter i bedriften.

"Teamarbeid gull verd" passer for team som skal arbeide sammen over korte eller lange perioder. Kortene kan gjerne brukes flere ganger.