Den som intet våger....

Godt samarbeid gir trivsel & engeri

Anne Helene Våge 07.04.2021

 

KOMMUNIKASJONSTRENING OG RELASJONSBYGGING

Vågestykket AS ble etablert i 1997. Vår kundekrets er næringsliv,

offentlige etater, organisasjoner, menigheter og privatpersoner.

 

Vår kompetanse er kommunikasjonstrening og relasjonsbygging.

Godt samspill gir trivsel og energi, både hjemme og på jobb.

Godt samspill minsker sykefraværet og styrker arbeidsinnsatsen. Dette gir selvsagt også en økonomisk gevinst.

Alle produktene Vågestykket har utviklet, inneholder dialogkort-metoden.

Dialogkort inneholder påstander om et på forhånd valgt tema.  

Dialogkortene hjelper oss til å snakke om de viktige og vanskelige temaene på en ufarlig måte, både i familien og på arbeidsplassen.

Ved bruk av dialogkort blir du med i en prosess hvor alle må lytte til alle. Dette er svært positivt fordi personer som til vanlig er tause, får et nytt verktøy. Alle blir trukket med. På denne måten oppdager hver enkelt deltaker sin egen og andres tause kunnskap.

En lærer seg selv og andre bedre å kjenne.

Prosessen er meget godt egnet til både å forebygge og løse konflikter. Den gir ny og nyttig innsikt i kommunikasjon og samspill.

Dialogkort-prosessen er viktig i seg selv. Men enda viktigere er resultatet av prosessen. Det som kommer ut av en dialogkort-prosess, vil forbedre organisasjonens praksis på ulike områder.

Anne Helene J. Våge
Daglig leder